ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11
ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11
 
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561
 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561)
 
เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 "ปลดล็อคความกลัว เพิ่มความกล้า" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 5,000 บาท
 
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560
การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560
 
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวด Clip Video
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวด Clip Video
 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการออแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการออแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "IDEA TO PRODUCT"
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "IDEA TO PRODUCT"
 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย
 
ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5
 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยาฐานะข้ามเพศและแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งการข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561
 
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและพัฒนาประเทศตามรอยพระบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
 
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60

ѧʴ˹ҷ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>