บันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 55/2562
บันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 55/2562
 
แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)
แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 2
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 2
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 1
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 1
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1
 
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเร่ียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ

ѧʴ˹ҷ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>