ผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 442| Academic,Research|

 

                       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินกับผู้ปกครองนิสิตใหม่ 

 

          โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต้องทำอย่างไร หอพักภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้าง การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนิสิตต้องเป็นแบบไหน รวมไปถึงข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามให้กับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน