ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “QABI”

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 360| Academic,Research|

                              

                              

                              

                              

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ร่วมกับนายประสงค์  พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ หรือ  “QABI”  ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

          ซึ่งโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ หรือ “QABI” มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบคลังข้อมูลการประกันคุณภาพ เพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาในเขตภาคเหนือได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้สำหรับจัดการข้อมูลประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนพะเยาพิทยาคม