ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 432| Academic,Research|

 หน่วยงานพัฒนานิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งประวัติและผลงานำปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอบหลักเกณฑ์ได้ที่เวปไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา www.bandekphayao.go.thหรือ  หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์