ข่าวสารคณะ

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 492| Academic,Research|

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2561 (ปีการศึกษา 2560)  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจฯ ให้ครบถ้วนสมบูนณ์ทุกช่อง โดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชน
เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถส่งมายังสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
เลขที่ 5 ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 

 

เอกสารแนบ