ข่าวสารคณะ

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 406| Academic,Research|

 

ในปีการศึกษา 2561 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา โดยผู้ผ่านพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษาปีละ 15,000 บาท จำนวน 50 ทุน และระดับปริญญาตรีปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบ