ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 298| Academic,Research|

 ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 นิสิตสามารถส่งใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนานิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสต กองกิจการนิสิต ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

เอกสารใบสมัคร