Responsive image

4 ?.?. 2561, 11:51 น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการประกวดการออบแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอ ผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ โดยส่งแฟ้มผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ส่งด้วยตนเองในวันเวลาราชการ หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา (ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา) เลขที่ 73/1 ถนนดอนสนาม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้หากนิสิตสนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดพะเยา โทร 054-485781-2 หรือ 081-8741787

 

เอกสารแนบ

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 285 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au