Responsive image

9 ส.ค. 2561, 15:08 น.

 หน่วยงานพัฒนานิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งประวัติและผลงานำปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอบหลักเกณฑ์ได้ที่เวปไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา www.bandekphayao.go.thหรือ  หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 333 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au