Responsive image

31 ส.ค. 2561, 15:45 น.

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2561 (ปีการศึกษา 2560)  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจฯ ให้ครบถ้วนสมบูนณ์ทุกช่อง โดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชน
เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถส่งมายังสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
เลขที่ 5 ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 

 

เอกสารแนบ

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 400 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au