Responsive image

14 ก.ย. 2561, 09:40 น.

 

ในปีการศึกษา 2561 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา โดยผู้ผ่านพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษาปีละ 15,000 บาท จำนวน 50 ทุน และระดับปริญญาตรีปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบ

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 320 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au