Responsive image

8 ก.พ. 2562, 13:53 น.

   บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4  ไม่จำกัดสาขาวิชา 

 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 144 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au