Responsive image

ข่าวกิจกรรม : ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


25 เม.ย. 2562, 15:05 น.

    

    

    

    

    

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรคณะฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช ตลอดจนประกอบพระราชกรณียกิจ
ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยให้มีการวางพวงมาลาสักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และให้วันนี้เป็นหนึ่งในวันรัฐพิธีของไทย

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 93 ครั้ง
ข่าวโดย : ictpr