ข่าวสารคณะ

ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 8 ก.พ. 2562, 13:53 น.| 182| Academic,Research|

   บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4  ไม่จำกัดสาขาวิชา 

 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้