• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ด้าน IT

2 มี.ค. 2564, 17:56 น. 42
หลักสูตร IT คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง

พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย

2 มี.ค. 2564, 10:46 น. 14
หลักสูตร CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)

1 มี.ค. 2564, 11:44 น. 7
หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำแผนที่ข้อมูล

คณะ ICT ศึกษาดูงานบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่

25 ก.พ. 2564, 23:11 น. 24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ จากบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่

สร้างเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพนิสิต

17 ก.พ. 2564, 17:14 น. 23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker

15 ก.พ. 2564, 14:45 น. 29
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมนิสิต หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker" โดยผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ

คว้ารางวัล Best Present ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

8 ก.พ. 2564, 16:31 น. 74
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่คว้ารางวัล Best Present ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"

4 ก.พ. 2564, 16:06 น. 55
ทีม 7-UP วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. พะเยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020" การแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 3

4 ก.พ. 2564, 15:40 น. 22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 3 (2/2564)

แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

4 ก.พ. 2564, 10:21 น. 37
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่พร้อมเปิดรับสมัครใน TCAS 64 รอบ 2 นี้ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

อบรม "Microsoft Word 365"

1 ก.พ. 2564, 11:13 น. 29
สำนักงานเลขานุการฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม"Microsoft Word 365" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายบริการของคณะฯ

คว้ารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ เหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน

28 ม.ค. 2564, 14:13 น. 42
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงาน การตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา

21 ม.ค. 2564, 10:41 น. 50
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำปี 2564 เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดพะเยา ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

ปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ม.ค. 2564, 10:33 น. 58
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสนวนาออนไลน์ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ

พิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

19 ม.ค. 2564, 16:42 น. 48
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

15 บริษัทไอทีชั้นนำร่วม MOU โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

16 ม.ค. 2564, 13:12 น. 122
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมประธานหลักสูตรพบผู้ประกอบการ 22 บริษัท ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5 ม.ค. 2564, 16:40 น. 85
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

คณะ ICT รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

23 ธ.ค. 2563, 17:44 น. 110
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล Smart People - Smart Community นำร่องพื้นที่หมู่ 11 ตำบลแม่กา พร้อมขยายพื้นที่การใช้ระบบฐานข้อมูลให้ครบในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กาในอนาคต

อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

23 ธ.ค. 2563, 17:36 น. 90
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย

ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา

23 ธ.ค. 2563, 17:33 น. 70
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ด้าน IT

2 มี.ค. 2564, 17:56 น.
หลักสูตร IT คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง

พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย

2 มี.ค. 2564, 10:46 น.
หลักสูตร CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)

1 มี.ค. 2564, 11:44 น.
หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำแผนที่ข้อมูล

คณะ ICT ศึกษาดูงานบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่

25 ก.พ. 2564, 23:11 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ จากบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง - 2021-02-18 14:55:47 น. : บริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2564.....
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 - 2021-01-19 11:08:33 น. : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ 2565 - 2021-01-06 11:22:24 น. : ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี.....
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 - 2020-12-22 15:46:23 น. : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม.....
ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-11-30 14:06:25 น. : ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา.....
ข่าวงานพัสดุ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มกราคม 2564 - 2021-02-12 09:41 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มกราคม 2564.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - 2021-01-12 10:36 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ธันวาคม 2563.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - 2020-12-14 09:15 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - 2020-11-02 09:20 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2563.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ค่าจ้างเหมาทำเสื้อในกิจกรรม)) - 2021-02-24 13:55 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 256.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....