• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"

23 ก.ค. 2564, 08:23 น. 27
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"

ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การโควิด-19

21 ก.ค. 2564, 15:30 น. 28
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับบริษัท IT ชั้นนำ เพื่อประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พิธีสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

17 ก.ค. 2564, 12:53 น. 43
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

แสดงความยินดีกับนิสิต 4 ทีม ผ่านเข้าร่วม DEMO DAY "STARTUP THAILAND LEAGUE 2021"

16 ก.ค. 2564, 12:03 น. 102
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะฯ จำนวน 4 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ DEMO DAY ในโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ รวมมูลค่าทั้งหมด 100,000 บาท

หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลแม่กา

15 ก.ค. 2564, 16:36 น. 46
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลแม่กา ด้าน Smart City

กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา

13 ก.ค. 2564, 09:01 น. 39
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น - 16.00 น จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา

นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ภาคการศึกษา

12 ก.ค. 2564, 11:09 น. 38
คณะ ICT ร่วมกับ ศูนย์ Citcoms มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือกับบริษัทชั้นนำด้านบล็อกเชน เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา

คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย NATGEN ครั้งที่ 5

12 ก.ค. 2564, 11:12 น. 55
คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวนหลายรางวัล ในการประชุมวิชาการทรัยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (NATGEN)

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

2 ก.ค. 2564, 10:41 น. 104
คณะ ICT ร่วมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร

นำเสนอผลงาน "ยุวชนอาสา เฟส 3"

30 มิ.ย. 2564, 16:39 น. 141
นิสิตสาขา GIS คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานในโครงการยุวชนอาสา เฟส 3 ภายใต้ "โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน"

อบรมหัวข้อ Digital Marketing

29 มิ.ย. 2564, 12:25 น. 64
คณะ ICT ร่วมกับ Citcoms ม.พะเยา จัดอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ Digital Marketing ในรูปแบบ Zoom ออนไลน์ ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming

29 มิ.ย. 2564, 11:55 น. 35
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT จัดอบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming ประยุกต์ใช้ยานอากาศไร้คนขับในการทำการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"

29 มิ.ย. 2564, 12:04 น. 56
นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) ผลงานจะถูกนำส่งไปยัง JAXA และนำส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทดสอบ และทำงานจริงมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท

เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน

28 มิ.ย. 2564, 17:20 น. 32
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อรองรับนิสิตในช่วงเปิดภาคการศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64

28 มิ.ย. 2564, 17:18 น. 39
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64 เพื่อพบปะพูดคุยและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่'64

27 มิ.ย. 2564, 16:27 น. 67
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 64 เพื่อพูดคุยและชี้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ

24 มิ.ย. 2564, 17:45 น. 52
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" ผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่าคณะฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 64

23 มิ.ย. 2564, 16:24 น. 83
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตใหม่ รหัส 64 พูดคุยและตอบข้อซักถามเรื่องการเรียนการสอนคณะ ICT และข้อมูลข่าวสารกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ ในสถานการณ์โควิด-19

ทำบุญครบรอบ 20 ปี คณะ ICT

22 มิ.ย. 2564, 14:01 น. 134
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะ ICT และทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อนิสิต

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2

16 มิ.ย. 2564, 15:54 น. 120
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ภาระงาน เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาขั้นเงินเดือน และระบบติดตามงานเอกสาร"

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การโควิด-19

21 ก.ค. 2564, 15:30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับบริษัท IT ชั้นนำ เพื่อประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พิธีสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

17 ก.ค. 2564, 12:53 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

แสดงความยินดีกับนิสิต 4 ทีม ผ่านเข้าร่วม DEMO DAY "STARTUP THAILAND LEAGUE 2021"

16 ก.ค. 2564, 12:03 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะฯ จำนวน 4 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ DEMO DAY ในโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ รวมมูลค่าทั้งหมด 100,000 บาท

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง - 2021-03-05 16:21:00 น. : ระกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง.....
ข่าวงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) - 2021-07-29 11:00 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 - 2021-07-29 10:21 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการแนะแนว (ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำหลักสูตร,ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ฯ,ค่าของที่ระลึก) โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ (ค่าของสำหรับแจกในโครงการ,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) - 2021-07-22 14:20 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการแนะแนว (ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำหลักสูตร,ค่าจ้างเหมาจัดทำสื.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องอ่านบาร์โค้ด โปรแกรม iclone7 (pipeline 3D) และโปรแกรม Cartoon Animation 4 (pipeline 2D) - 2021-07-23 16:25 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องอ่านบาร์โค้ด โปรแกรม iclone7 (pipeline 3D) และโปรแกรม Carto.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - 2021-06-24 09:14 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....