• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

หารือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

4 ต.ค. 2565, 17:01 น. 18
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย "ออฟฟิศซินโดรม"

26 ก.ย. 2565, 14:22 น. 55
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย "ออฟฟิศซินโดรม") เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจและความรู้เบื้องต้น ของการสาเกตุการเกิดออฟฟิศซินโดรม

ทักษะการบริหารจัดการเวลา

26 ก.ย. 2565, 14:04 น. 32
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "ทักษะการบริหารจัดการเวลา" เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 บริการจัดการเวลาให้สมดุล พร้อมทั้งรับรู้ถึงภาวะสุขภาพและการจัดการอารมณ์ ทั้งภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดมาตรฐานเว็บไซต์

22 ก.ย. 2565, 16:31 น. 53
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

22 ก.ย. 2565, 11:27 น. 44
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

หารือและเก็บข้อมูลพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูล

21 ก.ย. 2565, 17:03 น. 48
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 U2T Showcase

20 ก.ย. 2565, 17:17 น. 173
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม U2T Showcase ชม ชิม ช้อป จากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และคุกกี้ จากดอกซ้อ พืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะ ICT

20 ก.ย. 2565, 14:06 น. 103
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ

การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ

15 ก.ย. 2565, 11:44 น. 61
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas"

ส่งมอบงาน ผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อ โครงการ U2T

15 ก.ย. 2565, 11:03 น. 56
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบงาน ภายใต้โครงการ U2T ให้กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ICDIPML 2022

8 ก.ย. 2565, 17:20 น. 90
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (IRN62W0007) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDIPML 2022

การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม

8 ก.ย. 2565, 17:17 น. 73
คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรม หัวข้อ "การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม เพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามและการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)" สำหรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการนวัตกรรมชุมชน

รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

5 ก.ย. 2565, 19:33 น. 137
รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมฯสัญจร

31 ส.ค. 2565, 17:57 น. 137
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค "การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค"

อบรม รฟม. คณะที่ 2

31 ส.ค. 2565, 17:33 น. 85
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. คณะที่ 2 ในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน"

ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์โครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง

31 ส.ค. 2565, 17:02 น. 73
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการทำลายผ้าเขียนเทียน ผ้าปักชนเผ่า ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

อำนวยความสะดวกจัดงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT

31 ส.ค. 2565, 16:37 น. 109
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพื้นที่การแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565

คว้ารางวัล New Design Packaging

30 ส.ค. 2565, 18:02 น. 75
อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยการการประกวดบรรจุภัณฑ์ ประเภท New Design Packaging : ND ในงาน ThaiStar Packaging Awards 2022

รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Next Normal Hackathon

30 ส.ค. 2565, 17:29 น. 88
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Next Normal Hackathon หัวข้อ IT Innovation apply on Property, University of Phayao

รางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม

26 ส.ค. 2565, 10:50 น. 84
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

หารือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

4 ต.ค. 2565, 17:01 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย "ออฟฟิศซินโดรม"

26 ก.ย. 2565, 14:22 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย "ออฟฟิศซินโดรม") เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจและความรู้เบื้องต้น ของการสาเกตุการเกิดออฟฟิศซินโดรม

ทักษะการบริหารจัดการเวลา

26 ก.ย. 2565, 14:04 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "ทักษะการบริหารจัดการเวลา" เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 บริการจัดการเวลาให้สมดุล พร้อมทั้งรับรู้ถึงภาวะสุขภาพและการจัดการอารมณ์ ทั้งภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดมาตรฐานเว็บไซต์

22 ก.ย. 2565, 16:31 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

22 ก.ย. 2565, 11:27 น.
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22ก.ย.65) - 2022-09-22 16:19 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22.....
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ(ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 และชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ) (26 ส.ค.65) - 2022-08-26 13:00 น. : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ(ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแ.....
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6ก.ย.65) - 2022-09-06 15:20 น. : ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6ก.ย.65).....
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13ก.ย.65) - 2022-09-13 10:39 น. : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13ก.ย.65).....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - 2022-09-12 14:50 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565.....
ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 2022-08-01 15:17:11 น. : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโ.....