ร่วมพิธีตักบาตร วันสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ก.ค. 2563, 11:18 น.| 287| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารเวียงพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรภายในคณะ ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะดำเนินการจัดพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 2 วัน คือระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563

          สำหรับกิจกรรมวันแรก วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เริ่มด้วยพิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษณ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษณ์พิธีตักบาตร ณ อาคารเวียงพะเยา พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา จากนั้นเป็นพิธีการเปิดนิทรรศการ “10 ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบดี และในช่วงเย็นจะมีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

          ในส่วนของกิจกรรมวันที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา