เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 ส.ค. 2563, 14:44 น.| 275| Academic,Research|

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับนิสิตในช่วงใกล้เปิดปีการศึกษา โดยคณะได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนี้

  1. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน
  2. มีการติดตั้งน้ำยาล้างมือในห้องน้ำทุกห้องภายในอาคารฯ
  3. กำหนดให้มีการติดตั้งจุดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทุกชั้นภายในอาคารฯ
  4. กำหนดทางเข้า-ออกอาคาร เพียง 1 ช่องทาง และ แสกน QR Code ผ่านระบบ มพ.ชนะ
  5. จัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  6. เว้นระยะห่างระหว่างรอรับอาหาร หรือนั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ภายในร้านค้าบริเวณใต้อาคารฯ
  7. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้ามาติดต่องานภายในคณะฯ
  8. และมีการกำหนดให้ผู้ที่มาติดต่องานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง