พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการทำบุญคณะ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2563, 13:51 น.| 349| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำบุญคณะ ณ ลานกิจกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย         

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมคณาจารย์ภายในคณะฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าร่วมพิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

 

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว