ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2563, 10:35 น.| 488| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านงานวิชาการ และนิสิต ลงพื้นที่สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด 7 หลักสูตร และทำการเปิดหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics)  พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถามและเล่นเกมส์ เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมรับฟังและซักถามรายละเอียดเป็นอย่างดี

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

งานวิชาการคณะฯ : ภาพ