ร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 ก.ย. 2563, 16:11 น.| 316| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ เกตุอ๊อต บรรณาธิการวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) และดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที่ 35 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อเตรียมนำวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าสู่ระบบวารสารไทย ThaiJo2.0

          สืบเนื่องจาก TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJO2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการย้ายข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดการอบรมให้กับบรรณาธิการวารสารเพื่อทำความเข้าใจในระบบใหม่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ