ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน Startup Prototype

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2563, 10:30 น.| 395| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ Event hall  ชั้น 3 True Digital Park กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมนิสิตที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 จำนวน 5 ทีม โดยมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

          1. ทีม Hello World : ระบบการจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ภาคการเกษตร โดยมีสมาชิกในทีม คือ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายธนภูมิ เกิดแย้ม ชั้นปีที่ 2, นายนัครินทร์ เทพิน ชั้นปีที่ 2
, นายจักรภัทร มินทะนา ชั้นปีที่ 2 และนายนันทิพัฒน์ สังวรณ์  ชั้นปีที่ 1 

          2. ทีม Evoligence : เป็นแอพที่ช่วยป้องกันและพัฒนาทักษะทางด้าน Executive Functions โดยมีสมาชิกในทีม คือ นายพันกร จันทรส, นายพีรณัฐ มูลรัตน์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวพลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โ

            3.ทีม Super-Cool : สารสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นสำหรับสัตว์ปีก (อาหารเสริมสำหรับสัตว์ปีก)

            4. ทีม Pet Happy : แอพพลิเคชั่นให้บริการอาบน้ำตัดขน และทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแบบ Delivery

            5. ทีม Wayplus+ : เป็นนวัตกรรมที่จัดอยู่ในภาคการบริการ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์รูปแบบใหม่

          เข้าร่วมจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ภายในงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ที่รวบรวมทุก IDEA ทางธุรกิจของเด็กรุ่นใหม่ ถึง 200 ผลงาน จาก 39 มหาวิทยาลัย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : ภาพ