เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการรับตรง (โควต้าคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 12 ต.ค. 2563, 08:58 น.| 2019| Academic,Research|

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการรับตรง (โควต้าคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัคร 8 หลักสูตร ดังนี้

 ลำดับที่ หลักสูตร
 1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

 

        เรามีหลักสูตรน้องใหม่!!!!!มาแนะนำ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำลังมาแรงและตอบโจทย์ด้านไอทีอยู่ในขณะนี้ “หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics)” ดูรายละเอียดหลักสูตรใหม่ได้ที่ https://www.facebook.com/DSAICTUP

        สมัครฟรี!!! ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2563 ทาง Website : www.admission.up.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/ictupadmission หรือโทร 054 466 666 ต่อ 2323  งานวิชาการคณะ ICT