ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ต.ค. 2563, 11:20 น.| 302| Academic,Research|

 

             หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563  โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ส่ง Full paper ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ...นางนุชารารัตน์ ถาวะดี (ผู้ประสานงาน) 054-466 666 ต่อ 2327

** หมายเหตุ : ผู้ที่ส่งผลงานรบกวนระบุ Research Unit of Spatial Innovation Development (RUSID) ด้วย**