เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 ต.ค. 2563, 17:03 น.| 307| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำโสม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวโรงเรียนในเขต จ.อุดรธานี และ โรงเรียนในเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 50 กว่าโรงเรียน

          สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยายังดำเนินจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวอีก 2 จังหวัดได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษ โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ