สัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 พ.ย. 2563, 16:48 น.| 435| Academic,Research|

   

           เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 63 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหัวหน้าโครงการโปรแกรมให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะและสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่” ซึ่งร่วมกับอาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและเลือกเรียนต่อและวิเคราะห์บุคลิกภาพ และมีประสบการในด้านดังกล่าวมามากกว่า 20 ปี ทั้งนี้การพัฒนาโปรแกรม ให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะและสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง (www.careerdiag.com) เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองและบุตรหลาน และสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาที่เหมาะกับตนเองได้

          ภายในกิจกรรมมีนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายของโรงเรียนบ้านหลวงเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน โดยมีการทดสอบโปรแกรมโดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตอบแบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบทดสอบเลือกคณะและอาชีพ ซึ่งแต่ละแบบทดสอบในแต่ละบุคลิกและอาชีพจะมีคลิปวีดีโอของอาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพให้ผู้ใช้ได้รับฟัง ในรูปแบบการวิเคราะห์มากกว่า 1,000 แบบ

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว : ภาพ