หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัย Bioinformatics

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 พ.ย. 2563, 17:24 น.| 590| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลจาก Dr. Darush Struss, Group Biotechnology Manager และ ผู้บริหาร บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก ตรา ศรแดง

          โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรภายในประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย   

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ