เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ธ.ค. 2563, 17:24 น.| 532| Academic,Research|

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ โดยคณะได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนี้

  • มีการทำความสะอาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน
  • มีการติดตั้งน้ำยาล้างมือในห้องน้ำทุกห้องภายในอาคารฯ
  • กำหนดให้มีการติดตั้งจุดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทุกชั้นภายในอาคารฯ
  • กำหนดทางเข้า-ออกอาคาร เพียง 1 ช่องทาง และ แสกน QR Code ผ่านระบบ มพ.ชนะ
  • จัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • เว้นระยะห่างระหว่างรอรับอาหาร หรือนั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ภายในร้านค้าบริเวณใต้อาคารฯ
  • มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้ามาติดต่องานภายในคณะฯ
  • และมีการกำหนดให้ผู้ที่มาติดต่องานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

 

 

นางสาวมุยเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ