ร่วมงานแถลงข่าว "เพลินไทย" Smart Map

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ธ.ค. 2563, 17:30 น.| 401| Academic,Research|

           

           เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแถลงข่าวและทดสอบระบบปฏิบัติการแผนที่ ท่องเที่ยวปลอดภัยกับ “เพลินไทย”
Smart Map ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการทำระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนา Smart Map แพลตฟอร์ม “เพลินไทย.com” โดยใช้มือถือเป็นไกด์ท่องเที่ยว ซึ่งจะนำร่อง 13 เขต 11 ย่าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นจะขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ถือเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามมาตรฐานสาธารณสุข ตอบรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการขับเคลื่อนส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด 3D

          สำหรับข้อมูลที่เริ่มต้นนำร่อง เช่น แนะนำเส้นทางเดินท่องเที่ยว Walking Trip A Taste of Culture ประกอบด้วย วัดโพธิ์ ปากคลองตลาด ย่านท่าเตียน ย่านกะดีจีน วัดกัลยาณมิตร, แนะนำเส้นทางเดินท่องเที่ยว Walking Trip Untold นางเลิ้ง โลกไม่รู้ ประกอบด้วย วัดโสมนัส ศาลาเฉลิมธานี ตลาดนางเลิ้ง บ้านนราศิลป์, แนะนำเส้นทางเดินท่องเที่ยว Walking Trip Rattanskosin Ride ประกอบด้วย พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เสาชิงช้า บางลำพู เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งสำคัญของการดำเนินโครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safety) ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainability)

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ภาพ