สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 ม.ค. 2564, 16:40 น.| 402| Academic,Research|

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 และรับฟังโอวาท พร้อมคำอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานตลอดปีใหม่ 2564

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว