พิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 ม.ค. 2564, 16:42 น.| 352| Academic,Research|

 

         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำนิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาจนถึงปัจจุบัน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ  

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว