ปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ม.ค. 2564, 10:33 น.| 388| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสนวนาออนไลน์  เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ จากนั้น ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวิทยากรในการเสวนา คือ คุณนฤภัทร พญาชัย จากบริษัท ไอเกียกีค จำกัด และ คุณเจษฎา ทิวงค์วรกุล จากบริษัท ทเวนตี้ สกุ๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด

          ภายในกิจกรรมมีผู้ประกอบการจากบริษัทไอทีชั้นนำ และประธานหลักสูตร 7 หลักสูตรของคณะ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ