ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 3

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ก.พ. 2564, 15:40 น.| 333| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 3 (2/2564) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ภายในการประชุมได้มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง Green Office ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสายบริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ