คณะ ICT ศึกษาดูงานบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ก.พ. 2564, 23:11 น.| 335| Academic,Research|

 

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนาณุวัตน์ ประธานส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ให้การต้อนรับและแนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทได้พัฒนา รวมถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านอาหาร ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิก เป็นต้น

          ทั้งนี้ทางด้านบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด โดย ดร.ณรงค์ ตนาณุวัตน์  จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนิสิตและเตรียมความพร้อมของนิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ ร่วมกันกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะมีการลงนามทำบันทึกข้อตกลงในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้