กิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 มี.ค. 2564, 15:02 น.| 433| Academic,Research|

           หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีวิทยากร จาก บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ ระหว่าง วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนานิสิต ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เพื่อช่วยให้นิสิตค้นหาความชอบของตนเองในสายงาน Software Development ในอนาคตการทำงานของน้อง ๆ  โดยมีพี่ ๆ ทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายทิวากร สมวรรณ (ครู) : ภาพ