เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 มี.ค. 2564, 15:00 น.| 383| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ตีบ โรงเรียนประชารัฐ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

          โดยมีนายชนชาย ใจหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ เป็นประธานเปิดโครงการและให้การต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างเพจเฟสบุ๊กได้ด้วยตนเอง รวมถึงการแต่งภาพจัดองค์ประกอบสินค้า เพื่อให้เกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ : ภาพ