เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 มี.ค. 2564, 11:47 น.| 578| Academic,Research|

            วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีนายชนชาย ใจหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ กล่าวให้การต้อนรับและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างเพจเฟสบุ๊กได้ด้วยตนเอง รวมถึงการแต่งภาพจัดองค์ประกอบสินค้า เพื่อให้เกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้

          โดยมี ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ซึ่งมีกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบ ผู้ดูแลผู้พิการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ : ภาพ