ทำบุญครบรอบ 20 ปี คณะ ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 มิ.ย. 2564, 14:01 น.| 602| Academic,Research|


 

           เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ลานพระพุทธชินราช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะ ICT และทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อนิสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร, ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และแขกผู้มีเกียรติจากคณะ กอง และศูนย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะ ICT ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2ด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้การบริหารการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของผู้บริหารและบุคลากร ที่สามารถนำพาคณะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนด้วยมาตรฐานสากล”

          ภายในพิธีได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จุดเทียนน้ำมนต์ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ และประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ ร่วมถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 จึงมีผลให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นต้นมา