นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ภาคการศึกษา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 12 ก.ค. 2564, 11:09 น.| 714| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ MS Team กับ บริษัท ไอแอมคอนเซาล์ติ้ง จำกัด เพื่อหารือในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน  (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา และหารือในการจัดตั้งโหนดของ X-chain ภายใต้กลุ่มไทยแลนด์บล็อกเชนเวิร์คกิ้งกรุ๊ป เพื่อจัดตั้งอินฟราสตรัคเจอร์เครือข่ายบล็อกเชนของประเทศไทย สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และนำไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบล็อกเชนในภาคธุรกิจต่อไปในอนาคต

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ