พิธีสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ก.ค. 2564, 12:53 น.| 292| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา นายวรกฤต  แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

                 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  

 

 

           

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล : ภาพ