การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ก.ย. 2564, 16:38 น.| 318| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลภาคสนามในงานแผนที่ภาษีท้องถิ่น" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทคนิคและวิธีการการสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีเพื่องานท้องถิ่นตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาต้นแบบและประยุกต์ใช้งานเครื่องมือสำรวจข้อมูลภาคสนามและการบริหารจัดการข้อมูลกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง

                ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และนายสอาด วงศ์ใหญ่ นายช่างสำรวจ (ชำนาญการ) เทศบาลตำบลแม่กา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "การสร้างแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่เขียนโปรแกรม Build Mobile Apps with no Coding" ภายในการอบรมมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพมหานคร เชียงราย ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครนายก พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสตูล เข้าร่วมอบรมและร่วมซักถาม พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน จำนวน 30 กว่าคน

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ