มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะ ICT ร่วมเป็นเครือข่ายและเปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชน (xCHAIN)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ต.ค. 2564, 18:18 น.| 329| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) ร่วมพิธีเปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชน (xCHAIN) ซึ่งเป็นการรวมตัวของพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบล็อกเชนชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ J Ventures, I AM Consulting, DomeCloud และ Satang Corp ในรูปแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ MOU ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Nodes) ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนกว่า 19 องค์กร ร่วมกันเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Nodes) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้พัฒนาบล็อกเชน "Blockchain: The Future is Now" ทำความเข้าใจการใช้งาน xCHAIN เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับทุกคน และร่วมพูดคุยถึงการใช้งาน และพัฒนาแอปพลิเคชันจริงบน xCHAIN จากตัวแทนสถาบันการศึกษา และธุรกิจ

              ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ มหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมาย เพื่อสร้างนักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Blockchain และเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวรืด้าน Blockchain ของไทยในระดับสากล”

             ภายในกิจกรรมมีคณาจารย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบล็อกเชนชั้นนำของประเทศไทย ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว/ภาพ