แสดงผลงานนิทรรศการ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ธ.ค. 2564, 11:19 น.| 373| Academic,Research|

               ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงผลงานนิทรรศการในเทศกางานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2021)ภายใต้แนวความคิด Co-forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน จัดระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา โดยนำผลงานออกแบบ ร่วมแสดงในนิทรรศการ 2 ผลงาน คือ

  • บรรจุภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปเอสเปรสโซ่และกาแฟสำเร็จรูปมัลเบอรี่ ตรา ฮิลล์เมี่ยน จากวิสาหกิจชุมชนปลาส้มมือคนเมือง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพของชุมชนปางปูเลาะ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์จังหวัดพะเยาของ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ และ ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
  • บรรจุภัณฑ์น้ำอ้อยแท่งเคลือบ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยอ้อย น้ำอ้อยสบบง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ