แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 ธ.ค. 2564, 16:32 น.| 347| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.กนกวรรธ์ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์, อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ร่วมนำเสนอภาพรวมคณะและแนะนำหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร พร้อมทั้งให้น้อง ๆ ร่วมเล่นเกมส์เพื่อร่วมรับของที่ระลึกจากคณะ และให้น้อง ๆ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ