รับฟังข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ธ.ค. 2564, 16:54 น.| 278| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรสายสนับสนุนงานคุณภาพนิสิตและวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังข้อมูล นิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ จากงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ นำโดยคุณอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาชี้แจงข้อมูลคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตพิการ เพื่อช่วยเหลือให้นิสิตพิการสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ และเกิดความเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตพิการทางการเคลื่อนไหว 2 คน พิการซ้อน จำนวน 1 คน และออทิสติก จำนวน 1 คน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายภานุวัฒน์ โลมากุล (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) : ภาพ