บันทึกภาพมุมสูงไร่เชิญตะวัน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 ธ.ค. 2564, 16:21 น.| 313| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจวนสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิต และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน และสำรวจเส้นทางการทำแผนที่ภายในไร่ฯ

              โดยสำรวจเส้นทาง สถานที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างความเข้าใจได้ง่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับชม รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในไร่เชิญตะวัน ให้มีความแพร่หลายและจัดระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่าย โดยการนำเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) มาใช้ในการทำสื่อมัลติมีเดีย

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป) : ภาพ