วางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 ม.ค. 2565, 15:40 น.| 215| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี แทนวันที่ 25 เมษายน โดยให้มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ "พระองค์ดำ" เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ครองราชสมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา

          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด คือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐ และได้ทำสงครามยุทธหัสถีกับพระมหาอุปราชา ของกองทัพพม่า จนชนะข้าศึก ในปี พ.ศ. 2135

 

  

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ