ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ม.ค. 2565, 16:59 น.| 141

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน จัดบูธประชาสัมพันธ์งานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run ในรูปแบบ Virtual Run ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับชมบูธและรับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมฯ

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ชมรมศิษย์เก่า ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อระดมทุนรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อนิสิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการศึกษาของนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบภัยพิบัติ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่าและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 3 ระยะการวิ่ง คือ ระยะ 10 กิโลเมตร ระยะ 20 กิโลเมตรและ ระยะ 50 กิโลเมตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และเริ่มวิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: ICTUP20th Anniversary Virtual Run: https://www.facebook.com/ICTUP20thVRRun

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ