กิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 1

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ก.พ. 2565, 15:28 น.| 362| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกัน ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีคณะอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด, บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด, บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด, บริษัท ไอเกียกีค จำกัด, บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด, บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท วีเว็บ พลัส จำกัด

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายทิวากร สมวรรณ (ครู) : ภาพ