อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Basic Programing Language

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.พ. 2565, 15:21 น.| 205| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Basic Programing Language ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบ Basic Programing Language , History Programming, What’s Programming, OOP Concept, Basic Code Design Patterns, Necessary Rules ,Unit test Thinking, Overview System, What’s different Frontend and Backend ,Workflow of Real-life, Programming Thinking โดยมีนายเจษฎา ทิวงค์วรกุล จากบริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ